Par skolu

Par skolu

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola adrese: A. Saharova 35 - 109, Rīga. Vidējā izglītība un pamatizglītība internetā

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola (R1TV) - darbības pamatvirziens ir vispārējās izglītības programmu īstenošana, nodrošinot izglītības ieguves iespēju neklātienes formas paveidā – tālmācībā. Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas akreditācijas lapas Nr. 3319izsniegta 06.06.2016

Tālmācības mācību formu  raksturo īpaši strukturēti mācību materiāli un video lekcijas, kuras ir pieejamas R1TV mācību vidē eSKOLA, individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana.  

R1TV īsteno šādas izglītības programmas tālmācības formā:

1. Pamatizglītības otrā posma (7.–9.klase) programmu 

(izglītības programmas kods 230111114);

2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 

(izglītības programmas kods 31011014);

3.Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 

(izglītības programmas kods 31016014);

4. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu 

(izglītības programmas kods 31012014);

5. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu 

(izglītības programmas kods 31014014).

Измените ваш URL