Tālmācība

Tālmācība

Tālmācību bieži saista ar jēdzieniem - atklāts, plaši pieejams (angliski - open) un elastīgs (angliski - flexible). Kopumā to varētu apzīmēt ar terminu - brīvās studijas, ar to uzsverot, ka:

  • zināšanu apguve notiek patstāvīgi studējot, bet skolotāji - konsultanti nevis māca, bet tikai palīdz mācīties;
  • tālmācība ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, izglītības, nodarbošanās vai dzīvesvietas, nepieciešama tikai piekļuve internetam;
  • tālmācībā katrs var izvēlēties sev vajadzīgo izglītības programmu;
  • apmācības metodika un mācību līdzekļu veids (drukāts teksts, audio vai videoieraksts u.c.) pielāgots konkrētā priekšmeta mērķiem un uzdevumiem;
  • studējošais var mācīties sev piemērotā vietā, laikā un tempā, atgriežoties atkārtoti pie grūtāk izprotamām lietām.

Tālmācība daudzās pasaules valstīs iekarojusi stabilu vietu izglītības sistēmā. Piemēram, Lielbritānijas Atklātajā Universitātē (Open University) tālmācības veidā studē apmēram 220 tūkstoši pieaugušo. Vispopulārākās ir īsās programmas, bet var iegūt arī pilnu augstāko izglītību, maģistra un pat doktora grādu. Pieaugušajiem, kuri dažādu apstākļu dēļ (darbs, ģimenes apstākļi, invaliditāte u.c.) nav varējuši iegūt izglītību, tālmācība dod šo iespēju.

Tieši brīvība studiju procesā dod iespēju jebkuram apvienot savas ierastās ikdienas gaitas un darbus ar mācībām. 21.gadsimta pasaule ir tāda, ka uz vietas palikt nav iespējams. Rītdienai gatavs ir tas, kurš prot mācīties šodien! Tālmācība sniedz iespēju sākt mācīties jebkurā brīdī un sasniegt jaunu izglītības pakāpi, kas nozīmē pacelt savu dzīvi jaunā kvalitātē. 

Nāc, "mācies viegli " Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā!  

Измените ваш URL