Pamatizglītība

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma

Pirms aizpildi pieteikuma anketu, iepazīsties ar pamatizglītības otrā posma programmu! 

Tālmācības izglītības programmas uzdevums ir dot iespēju iegūt pamatizglītību personām, kurām ģimenes apstākļu, darba, sociālekonomisku, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ nav iespēju apmeklēt izglītības iestādi izglītības programmas apguvei pilna laika klātienē un kuras ir gatavas daļu izglītības satura apgūt patstāvīgi, izmantojot elektronisko tālsaziņas līdzekļu iespējas.

7. klase 

Izglītības programmas kods: 23011114 (tālmācība)
Programmas licences Nr. V-3073,
Programmas akreditācijas Nr. AP_1958 (akreditācijas termiņš 06.06.2022. - 05.06.2028.).

MĀCĪBU PRIEKŠMETI
 Latviešu valoda Datorika
 Literatūra Dizains un tehnoloģijas
 Angļu valoda Bioloģija
 Маtemātika Vizuālā māksla
 Latvijas un pasaules vēsture Sociālās zinības
 Teātra māksla Mūzika
 Ģeogrāfija Sports un veselība
 Vācu/krievu valoda -

8. klase 

Izglītības programmas kods: 23011114 (tālmācība)
Programmas licences Nr. V-3073,
Programmas akreditācijas Nr. AP_1958 (akreditācijas termiņš 06.06.2022. - 05.06.2028.).

MĀCĪBU PRIEKŠMETI
 Latviešu valoda Datorika
 Literatūra Dizains un tehnoloģijas
 Angļu valoda Bioloģija
 Маtemātika Vizuālā māksla
 Latvijas un pasaules vēsture Sociālās zinības
 Inženierzinības Mūzika
 Ģeogrāfija Sports un veselība
 Vācu/krievu valoda Ķīmija
Fizika  

9. klase

Izglītības programmas kods: 23011114 (tālmācība)
Programmas licences Nr. V-3073,
Programmas akreditācijas Nr. AP_1958 (akreditācijas termiņš 06.06.2022. - 05.06.2028.).

MĀCĪBU PRIEKŠMETI
 Latviešu valoda  Fizika
 Literatūra Ķīmija
 Angļu valoda Bioloģija
 Маtemātika Vizuālā māksla
 Latvijas un pasaules vēsture Sociālās zinības
 Sports un veselība Mūzika
 Ģeogrāfija  Datorika
 Vācu/Krievu valoda Dizains un tehnoloģijas

 

Mācību procesā ietverts:

  • īpaši veidoti izsmeļoši tālmācības mācību līdzekļi/ kodolīgi konspekti;
  • videolekcijas;
  • grupu konferences;
  • individuālās tiešsaistes konsultācijas;
  • ieskaites;
  • individuāla attieksme.

Mācīties ir viegli un saprotami, jo saskaņā ar mācību programmu, izglītojamais mācās pēc moduļu sistēmas -  katru mēnesi ir jāmācās 3 -7 mācību priekšmeti un jānokārto katrā no tiem viena ieskaite.

Mācību priekšmetu programmas mūsu aizņemtajam izglītojamam ir izveidotas pēc iespējas koncentrēti un vienkārši.

Esam sagatavojuši ērtu mācību vidi un elektroniskus mācību materiālus, lai mācības būtu pieejamas no jebkuras vietas, kur vien ir internets. 
 

Vidējā izglītība tālmācībā? Nāc mācīties! Aizpildi pieteikuma anketu.

Измените ваш URL