Pamatizglītība

Pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) programma

 

Izglītības programmas kods: 23011114 (tālmācība)
Programmas licences Nr. V-7863,
Programmas akreditācijas Nr. 10185.

 

Tālmācības izglītības programmas uzdevums ir dot iespēju iegūt pamatizglītību personām, kurām ģimenes apstākļu, darba, sociālekonomisku, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ nav iespēju apmeklēt izglītības iestādi izglītības programmas apguvei pilna laika klātienē un kuras ir gatavas daļu izglītības satura apgūt patstāvīgi, izmantojot elektronisko tālsaziņas līdzekļu iespējas.

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETI
 Latviešu valoda Fizika
Literatūra Ķīmija
 Angļu valoda Bioloģija
 Маtemātika Vizuālā māksla
 Latvijas vēsture Sociālās zinības
 Pasaules vēsture Mūzika
Ģeogrāfija Informātika
Krievu valoda -

 

 

Mācību procesā ietverts:

  • īpaši veidoti izsmeļoši tālmācības mācību līdzekļi/ kodolīgi konspekti;
  • videolekcijas;
  • grupu konferences;
  • individuālās tiešsaistes konsultācijas;
  • ieskaites;
  • individuāla attieksme.

 

Mācīties ir viegli un saprotami, jo saskaņā ar mācību programmu, izglītojamais mācās pēc moduļu sistēmas -  katru mēnesi ir jāmācās 3 mācību priekšmeti un jānokārto katrā no tiem viena ieskaite.

 

Mācību priekšmetu programmas mūsu aizņemtajam izglītojamam ir izveidotas pēc iespējas koncentrēti un vienkārši.

 

Esam sagatavojuši ērtu mācību vidi un elektroniskus mācību materiālus, lai mācības būtu pieejamas no jebkuras vietas, kur vien ir internets. 

+371 20 21 22 00
Saharova iela 35 - 109, Rīga, Latvija
Skatīt kartē