Aktuāli

NOSLĒGUŠĀS 7. KĀRTAS PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS "INOVĀCIJU VADĪBA, IEVIEŠANA, RADĪŠANA AR SCRUM" MĀCĪBAS PIEAUGUŠAJIEM

2022. gada 10. jūnijā  profesionālās pilnveides izglītības  programmu  “INOVĀCIJU VADĪBA, IEVIEŠANA, RADĪŠANA AR SCRUM‘’  160 akadēmisko stundu apjomā sekmīgi pabeiguši 19 absolventi!

Kursa lektores un savas jomas profesionāles Marijas Maijeres vadībā, kursa dalībnieki 

  •  attīstīja prasmes orientēties inovāciju un tehnoloģiju pārneses procesos un izvēlēties optimālākās metodes inovatīvu pakalpojumu un produktu radīšanai, ieviešanai un piedāvājumam tirgū;
  • nostiprināja jau esošās un veidoja jaunas prasmes inovāciju vadībā, ieviešanā un radīšanā;
  • iepazina un praktiski apguva modernas vadības pieejas - Agile, Scrum, Lean, Kanban;
  • apguva un praktiski izmanto daudzveidīgas inovāciju metodes - Design Thinking, 6 Thinking hats, Blue Ocean, Business Model canvas, Innovator’s canvas, TRIZ.


R1TV augstu novērtē katra kursa dalībnieka oriģinālās idejas un patieso degsmi mācīties, un pilnveidot savas profesionālās kompetences!

Šī programma tika īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Измените ваш URL