Aktuāli

3 stratēģijas, kā mācīties tālmācībā

 

Lai gan tālmācība kā izglītības apguves veids mūsdienu sabiedrībā pastāv jau kādu laiku, visai pasaulei to par jauno normu nācies pieņemt tieši pēdējos gados saistībā ar korekcijām, ko mūsu dzīvē ieviesusi Covid-19 vīrusa pandēmija. Šī pieredze liecina, ka attālinātas mācības ir ne vien iespējamas, bet arī produktīvas, ja vien tiek realizētas pārdomātā veidā. Piespiedu kārtā gan skolēniem, gan studentiem tikusi ierobežota piekļuve skolu telpām un mazinājies kontakts ar vienaudžiem un pasniedzējiem, tomēr šis laiks veicinājis patstāvību mācību vielas apguvē, kā arī sniedzis vērtīgas atziņas par to, kādas stratēģijas pielietot izglītībā, lai tālmācība norisētu veiksmīgi.

 

 

PIESPIEDU KĀRTĀ

 

Kad teju visiem pasaules iedzīvotājiem nācās pielāgoties dzīvei mājās, kas samazināja fizisku kontaktu ar citiem līdz minimumam, protams, ne vien izglītības, bet arī citās jomās valdīja saprotams apjukums. Straujā notikumu attīstība veicināja neizpratni un haosu, kas padarīja attālinātās mācības par sarežģītu uzdevumu. Šī iemesla dēļ, daudziem pašsaprotami radies negatīvs viedoklis par tālmācību, taču, prognozējot izglītības jomas attīstības tendences, nav sagaidāms, ka šo mācību formu atstāsim pagātnē. Vēl jo vairāk tāpēc, ka šī pieredze ir devusi neskaitāmas mācības par to, kā organizēt tālmācības procesus produktīvā veidā.

 

 

 

ZINĀTNE MEKLĒ ATBILDES

 

Pēdējos pāris gados ir veikti vairāki pētījumi par attālināto mācību produktivitāti un stratēģijām, kas to veicina. Tomēr pielāgošanās lielākam pastāvības līmenim un resursu pārvaldības stratēģiju pielietošana ikdienas mācību procesā ne visiem izglītojamajiem ir tik vienkārša. Tā prasa pašdisciplīnu, motivācijas kontroli, spēju vērsties pēc palīdzības, kā arī zināmu kompetenci tehnoloģiju jautājumos. Tālmācība nav ideāls risinājums visiem, kā arī pastāv jomas, kurā tā vispār nav iespējama, piemēram, automašīnas vadīšanas apmācībās. Tomēr pētnieki ir guvuši vērtīgas atziņas par to, kā veicināt mācību procesa veiksmīgu noriti tiešsaistē, izmantojot dažādas stratēģijas, ko pielietot pa spēkam ir ikvienam.

 

 

VISS SĀKAS AR PLĀNU

 

Pētnieki ir vienisprātis, ka viens no būtiskākajiem aspektiem, kas ietekmē attālināto mācību kvalitāti, ir spēja pastāvīgi plānot savu laiku. Ir cilvēki, kam pierasts plānot savu laiku līdz pat minūtei, tomēr tik pat daudziem tuva ir sava veida plūšana pa straumi, realizējot aktuālākos un būtiskākos uzdevumus konkrētajā brīdī. Nav viena ideālā laika plānošanas mehānisma, kas der visiem, tāpēc tas ir katra individuāls uzdevums atrast metodi, kas strādā vislabāk. Viens no populārākajiem paņēmieniem, kā sarindot veicamos uzdevumus ir vienkāršs darāmo darbu saraksts, kas ievieš skaidrību domās un palīdz izsvērt prioritātes. Lai cik neparasti tas neizklausītos, arī darāmā atstāšana uz pēdējo brīdi ir laika plānošanas metode, jo atsevišķiem cilvēkiem liels motivators ir spriedze, kas rodas no apziņas, ka iespējams kaut ko nokavēt. Šāda pieeja gan neder visiem un to visveiksmīgāk izmanto cilvēki, kam darbojoties šādā manierē reglāri iegūst atvieglojumu par to, ka izdevies pārvarēt paša radītās grūtības. Bez šīm divām pieminētajām, protams, ir daudzas jo daudzas citas metodes, kā plānot savu laiku, līdz ar to uzdevums tās izvērtēt un pieņemt savā mācību procesā gulstas uz katra paša pleciem.

 

 

 

JĀPROT SAŅEMTIES

 

Sevišķi būtiska veiksmīga apmācību procesa norisē ir individuālā pašdisciplīna. Lai gan daudzi no uzdotajiem darbiem var nešķist obligāti, jo sevišķi kad blakus nav pasniedzēja, kas par tiem nemitīgi atgādinātu, ir svarīgi nezaudēt uzmanību un motivāciju sasniegt augstus rezultātus. Viens no sarežģītākajiem pašdisciplīnas aspektiem ir personīgo neveiksmju pieņemšana un izmantošana turpmāko rezultātu uzlabošanā. Daudziem šķiet, ka pašdisciplīna saistīta ar nekļūdīšanos un tas nevarētu būt tālāk no patiesības. Tieši pretēji - tā ir spēja patstāvīgi mācīties no savām kļūdām, lai sasniegtu nospraustos mērķus.

 

 

 

ATVIEGLOT SEV MĀCĪŠANOS

 

Nedaudz sīkākas, tomēr arī būtiskas nianses tālmācības veiksmīgai aizvadīšanai ir, piemēram, atsevišķas mācību telpas izveide jebkurā vietā, kur tiek apgūtas jaunas zināšanas. Videi ir liela nozīme veiksmīga mācību procesa norisē, tāpēc būtiski to darīt vietā, kur netraucē apkārtējās vides kairinātāji - trokšņi, lieka informācija, fiziskas neērtības un citi ietekmējoši faktori. Runājot par nepieciešamajiem rīkiem, noteikti jāmin kalendārs, kā arī, vēlams, citi laika plānošanas palīgi. Protams, arī tehniskajiem līdzekļiem mācību procesa apguvē jābūt viegli lietojamiem un pieejamiem pēc nepieciešamības. Tālmācības neatņemama sastāvdaļa ir stabils interneta pieslēgums un ierīce, kas sniedz iespējas izpildīt visu uzdoto. Tas arī kalpo par komunikācijas līdzekli starp paniedzējiem un apmācāmajiem. Šī nianse ir sevišķi būtiska ne vien mācību vielas apgūšanā, bet arī lai uzturētu ikvienam cilvēkam tik ļoti nepieciešamo sociālo dzīvi arī attālinātu mācību formātā.

Tāpat kā skolā vai jebkurā citā mācību iestādē, arī mācoties mājās nedrīkst aizmirst par pārtraukumiem starp mācībām. Pavadot vairākas stundas dienā lūkojoties ekrānā, būtiski nogurst acis, kas liedz uztvert informāciju un, protams, arī bojā redzi. Pētnieki iesaka biežāk ņemt īsākus pārtraukumus tā vietā, lai dotos garākos pārtraukumos, bet retāk. Piemēram, labāk ir atslēgties no veicamā 10 minūtes ik stundu, nevis pusstundu ik pēc trijām. Ideālā gadījumā šos pārtraukumus būtu iespēja izvēlēties katram individuāli, taču ja tas nav iespējams, arī vienkārša piecelšanās no krēsla un kakla staipīšanas vingrinājumi palīdzēs atgūt možumu.

 

Šīs ir tikai nedaudzas stratēģijas, kas ikvienam var palīdzēt pielāgoties tālmācībai. Izglītībā jo sevišķi nav iespējama vienāda pieeja visiem, līdz ar to attālinātās mācības ir lieliska iespēja katram iepazīt sevi un metodes, kas veicina individuālo produktivitāti. Kā liecina tendences, tālmācības nozīme izglītībā tikai pieaug, pie tam ne vien mūžizglītības, bet arī pamatizglītības kontekstā, līdz ar to arvien tiek attīstīta metodika, kas palielina tās produktivitāti.

 

 

Izmantotie resursi:

Измените ваш URL