Rekvizīti

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas rekvizīti:

SIA „V.V. mācību centrs”
Juridiskā adrese: „Iklāvi”, Bauskas novads, Iecavas pagasts, LV-3913
Faktiskā adrese: Latgales iela 257b, Rīga, LV-1019
 

Reģ.nr.: 53603062391
Banka: A/S Swedbanka 
Kods: HABALV22
Konts: LV78HABA0551037632673

Измените ваш URL