Vadības uzruna

Labdien, topošie studenti un vecāki!

 

Tālmācība ir tas alternatīvais izglītības ieguves veids, kas līdztekus tradicionālajai klātienes izglītībai piedāvā mācības attālumā, nodrošinot izglītības atvērtību visai sabiedrībai neatkarīgi no vecuma, dzimuma, piederības kādam sociālajam slānim vai grupai, atrašanās vietas Latvijā vai ārzemēs, nodrošina elastību un mobilitāti, īpaši saistot to ar visa jaunā, t.sk. jaunāko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, ienākšanu izglītībā.
 

2009./2010. mācību gads bija pirmais mācību gads Latvijā, kad tālmācības vārds izskanēja vidējās izglītības kontekstā.

Gan dibinot Rīgas Tālmācības vidusskolu, gan ikdienā strādājot ar studentiem un vecākiem ir uzkrāta bagātīga pieredze dažādu jautājumu un situāciju risināšanā. Šobrīd varu apgalvot,  100% mūsu studentiem, mācību jomā, ir individuāla situācija, katra no tām ir citādāka, bet visas ir risināmas.
 

Es priecājos un esmu lepna par to, ka Rīgas 1. Tālmācības vidusskola  ir atvērta visiem, kas nebaidās kaut ko mainīt savā dzīvē, kas skaidri zina, ko vēlas sasniegt, kas kaut kādu apstākļu dēļ nevēlas vai nevar iekļauties tradicionālajā klātienes izglītības procesā. Mūsu skola – R1TV - ir tā vieta, kur gan skolotāji, gan skolēni ir un būs sadarbības partneri, kas dala atbildību gan par paša mācību procesa sekmīgu norisi, gan arī par mācību rezultātiem.


R1TV garantē personas datu konfidencialitāti, ka arī individuālo pieeju, t.sk. izglītības individualizāciju, kas ļauj jebkurā mācību gada brīdi uzsākt mācības pēc individuālā plāna. Varu ar pārliecību teikt, ka R1TV ir tā skola, kas dos iespēju mācīties jebkurā diennakts laikā, jebkurā vietā, kur ir interneta pieslēgums, jums piemērotā tempā un veidā.


Gaidām katru, kas vēlas mācīties un uzkrāt pieredzi tālmācībā, kas vēlas apvienot darbu vai savu vaļasprieku ar mācībām! Mana pieredze liecina, ka tālmācība ir veiksmīgi savienojama ar jūsu karjeru. Mūsu tālmācības skola ir radīta, lai veicinātu savu skolēnu karjeras attīstību, sekmējot veiksmīgu iekļaušanos ne tikai izglītības vidē, bet arī darba tirgū, nodrošinot savu absolventu konkurētspēju. R1TV ir tā skola, kas balstoties uz skolas vadības iepriekš gūto tālmācības pieredzi, sistemātisku un neatlaidīgu darbu praksē, rūpējas par piedāvātās izglītības kvalitāti.
 

Ar gandarījumu varu teikt, ka daži Rīgas Tālmācības vidusskolas pirmo gadu absolventi ar izcilību ir absolvējuši LLU, daži turpina mācības LU, daži mācās ārvalstu augstskolās. Daži absolvējuši skolu, realizē sevi kā personību profesionālajā sportā vai mākslas jomā.  Ir prieks par paveikto, un tāpēc Rīgas 1. Tālmācības vidusskola  ir dibināta, lai ar uzkrāto pieredzi turpinātu Latvijā uzsākto tik nozīmīgo darbu pie tālmācības iespēju piedāvājuma gan obligātajā pamatizglītībā, gan vidējā izglītībā.

 

Nāciet un pārliecinieties - Rīgas 1. Tālmācības vidusskola ir skola, kas mācību procesā jūs atbalstīs un stiprinās 

 

 

+371 20 21 22 00
Saharova iela 35 - 109, Rīga, Latvija
Skatīt kartē