Vadības uzruna

Esiet sveicināti Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā! 

direktore Gita Vāvere

 

         

 Laiki nav svarīgi. Svarīgs ir cilvēks.

 Imants Ziedonis

 

Laiks iet savu ejamo, un mums tam ir jāiet līdzi. Ja neiesim, tas paies mums garām. 

 

      Tā vien gribas teikt, ka laiks kļūst arvien intensīvāks un sabiedrība arvien prasīgāka. Vēl pavisam nesenā vēsturē skolotājs diktēja noteikumus un skolēnam ar bezierunu paklausību tie bija jāpilda, bet šodien skolotājam ir jābūt atvērtam dažādiem izaicinājumiem, jāsaprot, ka 21. gs. pedagoģiskajā procesā ir jāakcentē pats process un vide, kurā skolēns izkopj attieksmi pret sevi, apkārtējiem, sabiedrību, savu valsti un pasauli.  Mūsdienu skolas mērķis ir tāda personība, kas pazīst sevi un prot atbildēt uz jautājumiem: “Kas es esmu?” un “Kāds es esmu?”,  prot pieņemt patstāvīgus lēmumus, rīkoties atbilstoši situācijai un uzņemties atbildību par sekām. 

 

         Vēlos akcentēt, ka ne mazāk svarīga loma mūsu jaunās paaudzes audzināšanā ir ģimenei. Tieši ģimene ir pirmā institūcija, kurā bērns gūst sākotnējo pieredzi un atgriezenisko saiti par savām darbībām. Kas labi, kas slikti? Kas izdevies, kas ne? Tāpēc aicinu vecākus veidot konstruktīvas attiecības ar skolu un skolotājiem, atbalstīt un iedrošināt savus jauniešus mācību procesā. Sarunāties ar saviem bērniem un palīdzēt izprast visu iesaistīto pušu viedokli. Tikai kopā rodams vislabākais veids, kā palīdzēt mūsu jauniešiem. 

 

         2023. gada 19. decembrī skola svinēs savu 10. dzimšanas dienu. Tas nav daudz, bet ir pietiekami, lai uzkrātu pieredzi, pilnveidotos un kļūtu par lielāko, modernāko, mūsdienīgāko tālmācības vidusskolu Latvijā.

 

         Kopš skolas dibināšanas esam nepārtrauktā attīstībā: iepazīstam dažādu valstu pieredzi, braucam uz pasaules mēroga tehnoloģiju izstādēm un daudz mācāmies, lai nodrošinātu pasaulē inovatīvāko, labāko un ērtāko tālmācības pieredzi. 

 

         Esam lepni, ka 2015 mūsu absolventi jau ir saņēmuši diplomus par vispārējo vidējo un pamata izglītību.

 

         Vairums mūsu absolventu ir saņēmuši bakalaura un nu jau arī maģistra  diplomus  LU, LLU, augstskolā “TURĪBA”, RISEBA un citās Latvijas un pasaules augstskolās.

 

         Daudzi no mūsu izglītojamiem nes Latvijas vārdu pasaulē. Lūk, daži no viņiem: labi pazīstamie basketbolisti - brāļi Artūrs un Rodions Kuruci (jaunākais brālis Iļja šobrīd ir mūsu skolnieks), tenisistes - māsas Kristela un Hardija Vīdneres, daiļslidotājs Ričards Eveliņš, kamaniņbraucējs – Edgars Karnītis, sprintere – Sindija Bukša un daudzi Latvijas izlases hokejisti.

 

         Īpaša sadarbība skolai ir izveidojusies ar sabiedriskās organizācijas Ghetto Games pamatlicēju Raimondu Elbakjanu, kurš arī ir R1TV absolvents. Pateicoties mūsu sportistiem un viņu mērķtiecībai, jau no 2015. gada esam Ghetto Games atbalstītāji, un mums ir sava Ghetto Games florbola komanda. 

 

          Jo īpaši lepojamies ar mūsu absolventu Mareku Odumiņu, kurš pēc neveiksmīga lēciena ezerā nokļuva ratiņkrēslā, bet nezaudēja ticību dzīvei, atrada sevī spēku, sāka gleznot, turot otiņu mutē, un pat braukt no kalna ar vienslīdes slēpi. Tā ir milzīga dāvana piedalīties un atbalstīt šādas spēcīgas personības viņu mērķu un sapņu realizēšanā. Tieši tāpēc skola ir aktīva sabiedrības “Sniega draugi” atbalstītāja. 

 

          Mēs esam sapratuši: jo vairāk dod un dalies, jo lielāks sabiedriskais labums un lielāks lepnums par padarīto!  

 

         Savā pieredzē dalāmies ar mūsu kaimiņiem igauņiem un lietuviešiem gan mācību procesa nodrošināšanā, gan mācību vides uzturēšanā, gan jauniešu atbalsta un motivācijas programmas izveidē. Jauki, ka tikām pētīti un novērtēti, un tieši no viņu puses tikām uzaicināti dalīties pieredzē.

 

          Paldies skolotājiem par izturību, neatlaidību un visa jaunā pieņemšanu un apgūšanu. Ir liela dinamika visur un visā, ko darām, uz ko tiecamies un arī ko sasniedzam, gan toreiz, gan tagad. Vēsturi veidojam mēs paši ar godīgu un mīlestības pilnu darbu nākotnei. 

 

          Mūsu visu kopīgs mērķis ir radīt iespējas, lai zināšanas un prasmes, ko sniedz mūsdienu izglītības sistēma, ir veiksmes atslēga 21. gadsimta globālo pārmaiņu ietvarā.

 

         Mēs esam pieejami visiem un ikvienam, kas meklē jaunus, alternatīvus, mūsdienīgus un uz jaunākajām tehnoloģijām balstītus ceļus savā izglītības procesā. Mēs esam atvērti uz sadarbību gan ar sportistiem, gan jaunajām māmiņām, gan visiem, visiem Latvijā un ārzemēs strādājošiem, kuri vēlas iegūt pamata un vidējo izglītību tālmācībā.

 

      Ir jābūt vēlmei, gribēšanai un varēšanai mācīties. Mācīties saturīgi, saprotami, viegli! 

 

Nāc un “Mācies viegli!"  Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā!

Измените ваш URL