Mācības ONLINE

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola – tavs palīgs ceļā uz mērķiem!

 

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas (R1TV) darbības galvenais virziens ir vispārējās izglītības programmu īstenošana, nodrošinot iespēju iegūt izglītību tālmācībā. R1TV nodrošina mācību procesu attālumā ar interneta starpniecību izglītojamiem vispiemērotākā vidē, jebkurā diennakts stundā. Tas ir izdarāms, izmantojot mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Pieredze rāda, ka tālmācība ir veiksmīga mācību forma, jo izglītojamie ir motivēti, viņi spēj un prot plānot savu laiku, paši organizē sevi mācību darbam, paši kontrolē un novērtē sevi, jo apzinās gan savas mācīšanās iemeslus, gan mērķus, saredzot savas karjeras perspektīvas.

Ja esi nonācis situācijā, kad darbs vai ģimenes dzīve ir prioritāte - mācies internetā un nezaudē iespēju iegūt izglītību. Arī tad, ja kādu brīdi no skolas un mācībām esi atradis, arī tas nav šķērslis, lai ar interneta starpniecību uzsāktu mācības R1TV pamatskolas vai vidusskolas klasēs.

Būtiski, ka mācību plāns, ja tas ir nepieciešams, izglītojamajam tiek sastādīts individuāli.

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā tālmācības procesu nodrošina:

  • atbalstoša un iedrošinoša skolas administrācija, kas sniedz padomu un palīdz atrisināt jebkuru jautājumu;
  • draudzīgi noskaņoti skolotāji, kas ir ne tikai savas jomas kompetenti speciālisti, bet arī cilvēki, kas tic tālmācības idejai, tāpēc labi pārzina un nepārtraukti pilnveido tālmācības metodiku.

Tālmācību R1TV raksturo:

  • Mācības attālumā ar interneta starpniecību izglītojamam vispiemērotākajā vietā (piemēram, mājās), laikā (jebkurā diennakts stundā), tempā un veidā (pēc individuālā plāna), izmantojot mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
  • Mācības norit speciāli veidotā mācību interneta vidē 'eSKOLA', kur ir pieejamas mācību videofilmas un tālmācībai izstrādātie mācību materiāli.  Tajos īsi un kodolīgi, koncentrētā un saprotamā veidā ir izkonspektēta mācību viela tā, lai izglītojamais to varētu saprast arī patstāvīgās mācīšanās procesā;
  • Grupu tiešsaistes konferences, kurās skolotājs skaidro aktuālo tēmu jautājumus;
  • Tiešsaistes individuālās konsultācijas;
  • Pēc izglītojamā vajadzības arī individuālās konsultācijas klātienē;
  • Sadarbībā ar portālu www.uzdevumi.lv pašpārbaudes uzdevumi un testi zināšanu paškontrolei un pašnovērtējumam, izmantojot bezmaksas PROF statusu;
  • Mācību vidē eSKOLA interaktīvas ieskaites uz atzīmi;
  • Skaidri un saprotami pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriji, kas nodrošina objektīvu vērtējumu.

Tālmācība ir alternatīvais izglītības ieguves veids - tā ir tava iespēja iegūt pamatskolas un vidusskolas izglītību. Aicinām sazināties ar skolas administrāciju un saņemt atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem.

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola – tavs palīgs ceļā uz panākumiem un savu mērķu sasniegšanu! 

Измените ваш URL