Mācības ONLINE | Vidusskola | Pamatskola

Tālmācības vidusskola.

Mācies ONLINE

Mācību process Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā atbilstoši  izglītības programmai ietver izglītojamā patstāvīgas mācības pēc tālmācības metodes.

Lai iegūtu izglītību 21. gadsimtā, obligāti nav jāpavada visa diena skolā. Tāpēc tagad ir alternatīva - mācības ar interneta starpniecību - tālmācība. Tādā veidā var apgūt kā pamatskolas (7.-9.klase) izglītību, tā arī vidusskolas (10.-12.klase) izglītību.

Piesakies un  mācies Tālmācībā! Lai pieteiktos, aizpildi pieteikuma anketu.

Katram  mācību priekšmetam ir ieplānots noteikts skaits grupu un individuālās konsultācijas (konsultācijas nav obligātas, bet ieteicamas), kā arī ieskaites, kas jānokārto pēc noteikta grafika vai speciāli izstrādāta individuālā mācību plāna atbilstoši izglītojamā interesēm un vajadzībām.

Mācību process ir organizēts īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē eSKOLA, kur ietverta plaša informācija izglītojamajam (aktualitātes, grupu konferenču grafiks, ieskaišu kārtošanas grafiki, tālmācības papildmateriāli, mācību priekšmetu videomateriāli, ieskaišu vērtējumi, kā arī skolas iekšējie normatīvie akti u.c.), kas veicina laika resursu ekonomiju, nodrošina ātru iegūto vērtējumu noskaidrošanu un pilnveido informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes. Tālmācības vide eSKOLA ir pieejama tikai R1TV izglītojamajam.

Vēlies iegūt vidējo izglītību vai pamatizglītību? Mācies tālmācībā!  Lai pieteiktos, aizpildi pieteikuma anketu.

Tālmācība ir iespēja pašam plānot laiku. Tādā veidā varēsi mācīties no mājām un mācībām atvēlēt tik daudz laika, cik vari atļauties. Tas ir lieliski, ka cilvēks savu laiku var plānot pats. Viss, kas tev būs vajadzīgs ir dators, planšetdators vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu.

Izvēloties mācību iestādi īpaši svarīga ir skolotāju un skolas administrācijas attieksme. Šajā ziņā Rīgas 1.Tālmācības vidusskolas izglītojamiem noteikti būs paveicies, ar visiem neskaidrajiem jautājumiem varat vērsties pie skolas administrācijas, pretī saņemsiet atsaucīgu, cilvēcīgu un laipnu attieksmi. To pašu var teikt par skolas skolotāju kolektīvu, kas ir kompetenti savas nozares speciālisti.

Ja mācību procesā būs nepieciešamas konsultācijas, tad, vienojoties par konkrētu laiku ar skolotājiem, varēsi saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem, sazinoties ar skolotājiem, izmantojot mācību vides eSKOLA konferenču sadaļu.

Tālmācības izglītības programmas palīdz iegūt pamatizglītību tiem, kuriem  ģimenes, darba, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ nav iespēju apmeklēt izglītības iestādi klātienē. Modernās tehnoloģijas ievērojami atvieglo mūsu ikdienu un arī izglītības ieguvi. Negaidiet septembri – ikviens brīdis ir piemērots, lai sāktu mācīties.

Mācies viegli! Mācies Tālmācībā! Lai sāktu mācīties, aizpildi pieteikuma anketu.

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola ir iespēja iegūt pamatizglītību (7.-9. klase) vai vidējo izglītību (10. -12. klase), mācoties internetā. Izglītība ir pamats katra cilvēka nākotnes izaugsmei, mēs vēlam veiksmi un palīdzēsim tev ceļā uz panākumiem! 

Измените ваш URL