Mācību maksa

 

Mācību maksa

  • Pamatizglītības 2. posma mācību programma

            7. – 9. klase  - €55/mēnesī (€550/klase) 

  • Vispārējās vidējās izglītības programmas

           10. - 12. klase - €45/mēnesī (€450/klase) 

Ja izglītojamais deklarēts vienā no šiem novadiem, tad daļu mācību maksas sedz sekojošas pašvaldības: 

Carnikavas novads apmaksā visu mācību maksu - jābūt deklarētam gan izglītojamajam (līdz 24 gadu vecumam), gan vienam no vecākiem. 

Babītes novads apmaksā visu mācību maksu - jābūt deklarētam gan izglītojamajam (līdz 24 gadu vecumam), gan vienam no vecākiem. 

Ādažu novads apmaksā 20,79 eiro mēnesī - jābūt deklarētam gan izglītojamajam (līdz 24 gadu vecumam), gan vienam no vecākiem. 

Mārupes novads apmaksā visu mācību maksu - jābūt deklarētam izglītojamajam (līdz 24 gadu vecumam).

Siguldas novads apmaksā visu mācību maksu - jābūt deklarētam gan izglītojamajam (līdz 21 gadu vecumam), gan vienam no vecākiem. 

Ogres novads apmaksā 20,79 eiro - jābūt deklarētam gan izglītojamajam (7.-9.klase), gan vienam no vecākiem. 

Pamatizglītības 2. posma mācību programma , 7. – 9. klase  

Izvēloties mācības Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā pamatizglītības 2. posma mācību programmā, mācību maksa ir 550 eiro par vienu klasi. Ja izglītojamais vēlas, tad slēdzot līgumu ir iespēja vienoties par izlīdzināto maksājumu, sadalot mācību maksu proporcionāli pa mēnešiem, kas ir 55eiro/mēnesī. Maksājot mācību maksu pa daļām netiek papildus aprēķināti procenti par izlīdzinātā maksājuma veikšanu. 

Mācību maksa: 55 eiro/mēnesī (550 eiro/klase)* - kas iekļauj mācību procesa nodrošinājumu - ieskaites, mācību materiālus, videolekcijas, MS Office programmatūru, uzdevumi.lv PROF statusu, klātienes un neklātienes konsultācijas, centralizēto eksāmenu kārtošanu, kā arī skaistu izlaidumu!

* - mācību maksa var tikt samazināta pēc priekšmetu pielīdzināšanas un individuālā mācību plāna apstiprināšanas.

 


 

Vispārējās vidējās izglītības programma ,   10. - 12. klase

Izvēloties mācības Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, mācību maksa ir 450 eiro par vienu klasi. Ja izglītojamais vēlas, tad slēdzot līgumu ir iespēja vienoties par izlīdzināto maksājumu, sadalot mācību maksu proporcionāli pa mēnešiem, kas ir 45 eiro/mēnesī. Maksājot mācību maksu pa daļām netiek papildus aprēķināti procenti par izlīdzinātā maksājuma veikšanu. 

Mācību maksa:  45 eiro/mēnesī (450 eiro/klase)- kas iekļauj mācību procesa nodrošinājumu - ieskaites, mācību materiālus, videolekcijas, MS Office programmatūru, uzdevumi.lv PROF statusu, klātienes un neklātienes konsultācijas, centralizēto eksāmenu kārtošanu, kā arī skaistu izlaidumu!

* - mācību maksa var tikt samazināta pēc priekšmetu pielīdzināšanas un individuālā mācību plāna apstiprināšanas. 

Piemēram:

Ja mācības tiek uzsāktas no  1. septembra , tad maksājumu grafiks par pilnu mācību gadu izskatīsies sekojoši:  

                   Datums                         Maksājums, eiro
15.09. 45,00
15.10. 45,00
15.11. 45,00
15.12. 45,00
15.01. 45,00
15.02. 45,00
15.03. 45,00
15.04. 45,00
15.05. 45,00
15.06. 45,00
Kopā 450,00 eiro

 

Reģistrācijas maksa 30 eiro. 

Измените ваш URL