Mācību maksa

Mācību maksa

  • Pamatizglītības 2. posma mācību programma

            7. – 9. klase  - €49/mēnesī (€490/klase)

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā un humanitārā un sociālā virziena programmas

           10. - 12. klase - €39/mēnesī (€390/klase)

  • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta tālmācības virziena programma (UZŅĒMĒJDARBĪBA)

           11. - 12. klase - €49/mēnesī (€490/klase)

 

Pamatizglītības 2. posma mācību programma , 7. – 9. klase  

Izvēloties mācības Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā pamatizglītības 2. posma mācību programmā, mācību maksa ir 490 eiro par vienu klasi. Ja izglītojamais vēlas, tad slēdzot līgumu ir iespēja vienoties par izlīdzināto maksājumu, sadalot mācību maksu proporcionāli pa mēnešiem, kas ir 49 eiro/mēnesī. Maksājot mācību maksu pa daļām netiek papildus aprēķināti procenti par izlīdzinātā maksājuma veikšanu. 

Mācību maksa: 49 eiro/mēnesī (490 eiro/klase)* - kas iekļauj mācību procesa nodrošinājumu - ieskaites, mācību materiālus, videolekcijas, MS Office programmatūru, uzdevumi.lv PROF statusu, klātienes un neklātienes konsultācijas, centralizēto eksāmenu kārtošanu, kā arī izlaidumu Melngalvju namā!

* - mācību maksa var tikt samazināta pēc priekšmetu pielīdzināšanas un individuālā mācību plāna apstiprināšanas.

 


 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ,   10. - 12. klase

Izvēloties mācības Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, mācību maksa ir 390 eiro par vienu klasi. Ja izglītojamais vēlas, tad slēdzot līgumu ir iespēja vienoties par izlīdzināto maksājumu, sadalot mācību maksu proporcionāli pa mēnešiem, kas ir 39 eiro/mēnesī. Maksājot mācību maksu pa daļām netiek papildus aprēķināti procenti par izlīdzinātā maksājuma veikšanu. 

Mācību maksa:  39 eiro/mēnesī (390 eiro/klase)- kas iekļauj mācību procesa nodrošinājumu - ieskaites, mācību materiālus, videolekcijas, MS Office programmatūru, uzdevumi.lv PROF statusu, klātienes un neklātienes konsultācijas, centralizēto eksāmenu kārtošanu, kā arī izlaidumu Melngalvju namā!

* - mācību maksa var tikt samazināta pēc priekšmetu pielīdzināšanas un individuālā mācību plāna apstiprināšanas. 

 


 

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā  virziena programma, 11. - 12. klase

Izvēloties mācības Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā,  mācību maksa ir 390 eiro par vienu klasi. Ja izglītojamais vēlas, tad slēdzot līgumu ir iespēja vienoties par izlīdzināto maksājumu, sadalot mācību maksu proporcionāli pa mēnešiem, kas ir 39 eiro/mēnesī. Maksājot mācību maksu pa daļām netiek papildus aprēķināti procenti par izlīdzinātā maksājuma veikšanu. 

Mācību maksa:  39 eiro/mēnesī (390 eiro/klase)* - kas iekļauj mācību procesa nodrošinājumu - ieskaites, mācību materiālus, videolekcijas, MS Office programmatūru, uzdevumi.lv PROF statusu, klātienes un neklātienes konsultācijas, centralizēto eksāmenu kārtošanu, kā arī izlaidumu Melngalvju namā!

* - mācību maksa var tikt samazināta pēc priekšmetu pielīdzināšanas un individuālā mācību plāna apstiprināšanas.

 


 

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta tālmācības virziena programma (UZŅĒMĒJDARBĪBA), 12. klase 

Izvēloties mācības Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta tālmācības virziena programmā,  mācību maksa ir 490 eiro par vienu klasi. Ja izglītojamais vēlas, tad slēdzot līgumu ir iespēja vienoties par izlīdzināto maksājumu, sadalot mācību maksu proporcionāli pa mēnešiem, kas ir 49 eiro/mēnesī. Maksājot mācību maksu pa daļām netiek papildus aprēķināti procenti par izlīdzinātā maksājuma veikšanu. 

Mācību maksa:  49 eiro/mēnesī (490 eiro/klase)- kas iekļauj mācību procesa nodrošinājumu - ieskaites, mācību materiālus, videolekcijas, MS Office programmatūru, uzdevumi.lv PROF statusu, klātienes un neklātienes konsultācijas, centralizēto eksāmenu kārtošanu, kā arī izlaidumu Melngalvju namā!

* - mācību maksa var tikt samazināta pēc priekšmetu pielīdzināšanas un individuālā mācību plāna apstiprināšanas.

Piemēram:

Ja mācības tiek uzsāktas no  1. septembra , tad maksājumu grafiks par pilnu mācību gadu izskatīsies sekojoši:  

                   Datums                         Maksājums, eiro
15.09. 39,00
15.10. 39,00
15.11. 39,00
15.12. 39,00
15.01. 39,00
15.02. 39,00
15.03. 39,00
15.04. 39,00
15.05. 39,00
15.06. 39,00
Kopā 390,00 eiro

 

Reģistrācijas maksa 30 eiro. 

Измените ваш URL