Mācību maksa

 

Mācību maksa

  • Pamatizglītības 2. posma mācību programma

            7. – 9. klase  - €65/mēnesī (€650/klase) 

  • Vispārējās vidējās izglītības programmas

           10. - 12. klase - €55/mēnesī (€550/klase) 

Ja izglītojamais deklarēts vienā no šiem novadiem, tad daļu mācību maksas sedz sekojošas pašvaldības: 

Ādažu novads apmaksā 24,38 eiro mēnesī - jābūt deklarētam gan izglītojamajam (līdz 24 gadu vecumam), gan vienam no vecākiem. 

Mārupes novads apmaksā visu mācību maksu, kas nav lielāka par 87 eiro - jābūt deklarētam izglītojamajam.

Ķekavas novads apmaksā 70 eiro mēnesī - jāslēdz līgums izglītojamajam (7.-9.klase) vai izglītojamā likumiskā pārstāvim ar pašvaldību.

Siguldas novads apmaksā visu mācību maksu, kas nav lielāka par 70 eiro - jābūt deklarētam gan izglītojamajam, gan vienam no vecākiem. Pamatizglītība līdz 18 gadu vecumam vai turpina iegūt vidējo izglītību līdz 20 gadu vecumam.

Ropažu novads apmaksā 24,38 eiro - jāslēdz līgums izglītojamajam (7.-9.klase) vai izglītojamā likumiskā pārstāvim ar pašvaldību. Jābūt deklarētam gan izglītojamajam (7.-9.klase), gan vienam no vecākiem Ropažu novadā. 

Ogres novads apmaksā 24,38 eiro - jābūt deklarētam izglītojamajam (7.-9.klase) Ogres novadā. 

Pamatizglītības 2. posma mācību programma , 7. – 9. klase  

Izvēloties mācības Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā pamatizglītības 2. posma mācību programmā, mācību maksa ir 650 eiro par vienu klasi. Ja izglītojamais vēlas, tad slēdzot līgumu ir iespēja vienoties par izlīdzināto maksājumu, sadalot mācību maksu proporcionāli pa mēnešiem, kas ir 65eiro/mēnesī. Maksājot mācību maksu pa daļām netiek papildus aprēķināti procenti par izlīdzinātā maksājuma veikšanu. 

Mācību maksa: 65 eiro/mēnesī (650 eiro/klase)* - kas iekļauj mācību procesa nodrošinājumu - ieskaites, mācību materiālus, videolekcijas, MS Office programmatūru, uzdevumi.lv PROF statusu, klātienes un neklātienes konsultācijas, centralizēto eksāmenu kārtošanu, kā arī skaistu izlaidumu!

* - mācību maksa var tikt samazināta pēc priekšmetu pielīdzināšanas un individuālā mācību plāna apstiprināšanas.

 


 

Vispārējās vidējās izglītības programma ,   10. - 12. klase

Izvēloties mācības Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, mācību maksa ir 550 eiro par vienu klasi. Ja izglītojamais vēlas, tad slēdzot līgumu ir iespēja vienoties par izlīdzināto maksājumu, sadalot mācību maksu proporcionāli pa mēnešiem, kas ir 55 eiro/mēnesī. Maksājot mācību maksu pa daļām netiek papildus aprēķināti procenti par izlīdzinātā maksājuma veikšanu. 

Mācību maksa:  55 eiro/mēnesī (550 eiro/klase)- kas iekļauj mācību procesa nodrošinājumu - ieskaites, mācību materiālus, videolekcijas, MS Office programmatūru, uzdevumi.lv PROF statusu, klātienes un neklātienes konsultācijas, centralizēto eksāmenu kārtošanu, kā arī skaistu izlaidumu!

* - mācību maksa var tikt samazināta pēc priekšmetu pielīdzināšanas un individuālā mācību plāna apstiprināšanas. 

Piemēram:

Ja mācības tiek uzsāktas no  1. septembra , tad maksājumu grafiks par pilnu mācību gadu izskatīsies sekojoši:  

                   Datums                         Maksājums, eiro
15.08. 55,00
15.09. 55,00
15.10. 55,00
15.11. 55,00
15.12. 55,00
15.01. 55,00
15.02. 55,00
15.03. 55,00
15.04. 55,00
15.05. 55,00
Kopā 550,00 eiro

 

Reģistrācijas maksa 30 eiro. 

Измените ваш URL