Uzņemšanas noteikumi

R1TV uzņemšanas noteikumi

Ja nevari atrast savus iepriekš apgūtās izglītības dokumentus, droši brauc pie mums un mēs Tev palīdzēsim tos atrast!

 Uzņemšana 7., 8. un 9. klasē

  • Iestājoties R1TV 7., 8. vai 9. klasē, izglītojamais iesniedz iepriekšējās klases liecības kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā ir direktora lēmums pārcelt nākamajā klasē vai attiecīgās klases liecības kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā ir direktora lēmums atstāt uz otru gadu.
  • 9. klasē izglītojamais tiek uzņemts arī gadījumā, ja tiek iesniegta 9. klases liecības kopija (uzrādot oriģinālu), kurā ir direktora lēmums izsniegt liecību.

 Uzņemšana 10. klasē

  • Iestājoties R1TV 10. klasē, izglītojamais iesniedz apliecību par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālus.
  • 10. klasē izglītojamais tiek uzņemts arī gadījumā, ja tiek iesniegta iepriekšējās mācību iestādes sekmju izziņa, arhīva izziņa, personas lieta vai cits izglītības dokuments, kas apliecina izglītojamā daļēji apgūtu vidējās izglītības programmu.
  • Iestāties R1TV 10. klasē var jebkurā kalendārā gada mēnesī. Ja izglītojamais iestājas R1TV pēc mācību gada sākuma, izglītojamajam tiek izveidots mācību priekšmetu patstāvīgās apguves individuālais plāns, kas nosaka, kādos termiņos izglītojamajam jāapgūst iekavētā mācību viela un jānokārto ieskaites.

 Uzņemšana 11. un 12. klasē

  • Iestājoties R1TV 10. – 12.klasē, izglītojamais iesniedz sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālus.
  • Iestājoties R1TV 11. vai 12. klasē, izglītojamais iesniedz iepriekšējās/-o mācību iestādes/-žu liecību/-as, arhīva izziņu/-as, sekmju izziņu/-as, personas lietu vai citu izglītības dokumentu, kas apliecina izglītojamā daļēji apgūtu vidējās izglītības programmu.
  • Uzņemot izglītojamo 11. vai 12. klasē, tiek veikta iepriekš iegūto mācību priekšmetu vērtējumu pielīdzināšana par apgūto vidējās izglītības programmu.
  • Iepriekš iegūto mācību priekšmetu vērtējumu pielīdzināšanas rezultātā izglītojamam tiek izveidots mācību priekšmetu patstāvīgās apguves individuālais plāns 10. un/ vai 11. klasei, kas nosaka kādos termiņos izglītojamajam jāapgūst neapgūtie mācību priekšmeti un jānokārto trūkstošās ieskaites.
  • Izglītojamie, kuri uzrāda izglītības dokumentus, kuros ir vērtējumi „5” ballu sistēmā, R1TV uzņemšanas komisija pielīdzina vērtējumiem „10” ballu sistēmā.
Измените ваш URL