Aktuāli

Ko mācīties, lai nepaliktu nākotnē bez darba?

 

Pieaugot tehnoloģiju iespējām, pēdējos gadu desmitos ievērojami mainījies darba tirgus. Vēl salīdzinoši nesenā pagātnē, lai iegūtu labi apmaksātu un pieprasītu amatu, nācās veltīt pūles un ievērojamus līdzekļus iegūstot nepieciešamo izglītību. Interneta straujā attīstība šo tendenci ir pārtraukusi un, lai gan akadēmiskās zināšanas joprojām ir augstā vērtē arī mūsdienās, arvien vairāk pierādās praktisku un tehnisku zināšanu nozīme veiksmīgas karjeras izveidē.

 

JAUNAS IESPĒJAS

To, vai pēc skolas vai augstskolas pabeigšanas būs iespējams strādāt labi apmaksātā un stabilā darbā vidē nosaka pieprasījums pēc konkrētiem pakalpojumiem. Arvien lielāku nozīmi šādos darba tirgus apstākļos iegūst ārpusskolas izglītības iespējas, kas pēdējos gados ir iespaidīgas. Tiešsaistes apmācībās iespējams apgūt visdažādākās prasmes, taču plašajā piedāvājumā viegli apjukt. Viennozīmīgi skaidrs, ka tehnoloģiju laikmetā pierasītākie ir speciālisti, bez kuru darba nav iespējams radīt un uzturēt dažādas IT jomas sistēmas, kā arī tie, kas prot pielietot un integrēt tās ikdienas dzīvē. Ikvienam šajā pakalpojumu aprites tirgū pieejami resursi nepieciešamo prasmju apguvei, taču izvērtēt, kādu amatu apgūt, var palīdzēt tendenču izvērtējums un speciālistu ieteikumi.

 

 

IT JOMA TURPINA DOMINĒT

Par vienu no stabili ienesīgākajām un mūsdienu sabiedrības attīstībai nozīmīgākajām prasmēm vairākos pētījumos tiek atzīta tieši programmēšana. Programmētāji ir pieprasīti gan korporatīvajā vidē, gan arī valsts sektorā un pat zinātnē. Tā kļuvusi tik pieprasīta, ka vairākās Eiropas valstīs to iekļauj skolu programmās. Nav šaubu, ka programmēšana ir nākotnes profesija, kas, pie tam, attīsta un rada jaunas profesijas, kam pievērsties, nemitīgi attīstoties pieejamajām tehnoloģijām. Tomēr ir nepieciešams laiks, līdz izaugs jaunā programmētāju paaudze, kas apmierinās nepieciešamību attīstīt un pielāgot tehnoloģijas, tāpēc šajā jomā joprojām novērojams profesionāļu trūkums. Ikvienam, kas interesējas par jaunākajiem sasniegumiem datorzinātnēs un ne tikai, ir iespēja apgūt programmēšanu un iekarot jaunu tirgus nišu. Sākot ar tādu programmēšanas valodu kā Java vai Phyton apguvi, salīdzinoši īsā laikā iespējams iegūt darbu stabilā un pieprasītā jomā. Tomēr, ņemot vērā nozares straujos attīstības posmus, tajā strādājošajiem jābūt gataviem nemitīgi apgūt jaunas zināšanas un attīstīties līdz ar to.

 

 

KO IESĀKT AR VISIEM ŠIEM DATIEM?

Attīstoties veidiem, kādos ar tehnoloģiju palīdzību tiek iegūti dažādi dati, par būtisku darbinieku jo sevišķi lielākos uzņēmumos, kļūst datu analītiķi. Šie dati ir neatņemams informācijas tehnoloģiju produkts, līdz ar to arvien augstākā vērtē ir speciālisti, kas tos spēj analizēt un izteikt produktīvā formā. Liela apjoma datu izpēte ir nozīmīga biznesa stratēģijas sastāvdaļa, kas padara cilvēkus, kuri to spēj veikt, par īpaši pieprasītiem speciālistiem. Šiem profesionāļiem piemīt prasmes, kas palīdz uzlūkot liela apjoma informāciju un izdarīt vērtīgus secinājumus, lai palīdzētu organizācijām pieņemt informētus lēmums. Šī profesija sevišķi piemērota tiem, kas spējīgi saskatīt likumsakarības un veidot uz tām balstības prognozes. Izvēloties šo profesiju darba iespējas paveras ne vien lokālā, bet arī visas pasaules mērogā, jo ik dienas tiek iegūti un uzkrāti dati neizmērāmos apjomos, līdz ar to datu analītiķi vienmēr būs nodarbināti.

 

           

 

VEIKSMĪGĀKS BŪS ĒRTĀKAIS PRODUKTS

Lai gan tehnoloģijas un dati ir būtiski mūsdienu pasaules attīstības turpināšanai, šīs jomas ir cieši saistījušās un nespēj funkcionēt bez lietotāju pieredzes (UX) dizaineru klātesamības. Piemērs tam, cik nozīmīgs ir lietotāju pieredzes dizains mūsdienu tehnoloģijās, nav jāmeklē tālu - Stīvs Džobss to uzskatāmi pierādīja darbos, vēršot paša radītās tehnoloģiju kompānijas “Apple” uzmanību tieši ierīču dizaina izstrādē, kas lielā mērā veicinājis tās radīto produktu fenomenālos sasniegumus. Kā mājaslapu, tā aplikāciju izstrādē nepieciešams pielietot izpratni par to, cik ērts šis produkts ir gala lietotājam. Šī profesija ir lieliskas karjeras iespēja tiem, kas interesējas par grafisko dizainu un izprot tehnoloģiju lietotāju vajadzības. Lai gan grafiskais dizaineris pārstāv radošās profesijas, tehnoloģiju jomā tas ir ticis integrēts jau vairākus gadu desmitus, kas mūsdienās to padara par neatņemamu šīs nozares daļu.

 

 

KUR GAN BEZ HAKERIEM?

Pieminot vairākas IT jomas apakšnozares, nedrīkst neizcelt kiberdrošības nozīmi mūsdienās. Lai gan ārkārtīgi pieprasīti darba tirgū, kiberdrošības speciālisti nav tik viegli atrodami. Lielais pieprasījums pēc šīs profesijas pārstāvjiem rodas tādēļ, ka datu aizsardzība no nesankcionētiem piekļūšanas mēģinājumiem top arvien aktuālāka ņemot vērā to, ka vairumu aktuālo datu organizācijas arvien biežāk glabā tā dēvētajos mākoņservisos, kuros tie ir pakļauti lielākam riskam tikt nopludināti un nodoti trešo personu rokās. Kiberdrošības speciālistiem darba netrūkst nedz privātajā, nedz valsts sektorā, taču jāņem vērā, ka to apgūt nav viegli. Lai kļūtu par šīs profesijas pārstāvi, nepieciešamas gan spēcīgas zināšanas par IT jomas dažādajām apakšnozarēm, gan izpratne par lietotāju paradumiem, kā arī vērā ņemamas tehniskās zināšanas, kas neaprobežojas ar programmēšanu, taču ar neatlaidību un uzņēmību tas nav nekas nepaveicams.

 

 

IZCELT, LAI ATPAZĪST

Atgriežoties pie kretīvākām profesijām vienu no nozīmīgākajām lomām noteikti ieņem satura mārketings. Attīstoties tā dēvētajām storytelling reklāmām, piedzīvota milzīga izaugsme satura veidošanas mākslā. Viens no populārkajiem satura veidiem ir tieši video, līdz ar to prasme veidot montāžas un filmēt turpinās būt pieprasīta arī tālākā nākotnē. Sabiedrības modelī, kurā valda intensīva konsūmerisma noskaņa, vienmēr būs nepieciešami cilvēki, kas pratīs pievērst sev uzmanību. Neatkarīgi no organizācijas veida, no mārketinga ir tieši atkarīga tās pastāvēšana. Arī influenceru mārketings ir digitālā satura veids, kā efektivitātei sociālajos tīklos ir neskaitāmi piemēri, taču lai to veiksmīgi realizētu, jāiegulda liels darbs vai jābūt izcilam citās jomās.

 

Kopumā jāsecina, ka vislielākais pieprasījums darba tirgū meklējams ar tehnoloģijām saistītās jomās. Protams, bez minētajām profesijām ir neskaitāmas citas, kas garantē stabilu iespēju strādāt labi apmaksātu darbu. Piemēram, vairākās zinātnes nozarēs, kā arī inženierzinātnēs pieprasījums pēc izglītota darba spēka ir ļoti augsts, taču retais izvēlas šajos amatos strādāt. Pie tam cilvēku prasības ptret jaunākajām tehnoloģijām kļūst arvien iespaidīgākas, līdz ar to palielinās iespējas darboties vairāk jomās kā jebkad līdz šim.

 

 

Izmantotie resursi:

https://www.futurelearn.com/info/blog/14-jobs-of-the-future

https://www.diygenius.com/high-paying-jobs/

Измените ваш URL