Vidusskolas programmas, 10.-12. klase

Pirms aizpildi pieteikuma anketu, iepazīsties ar vispārējās vidējas izglītības virziena programmām un izvēlies sev piemērotāko! 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA PROGRAMMA

Izglītības programmas kods: 31016014 (tālmācība),
Programmas licences Nr. V-3147,
Programmas akreditācijas Nr. AP_1960 (akreditācijas termiņš 06.06.2022. - 05.06.2028.)

Izglītības programmas mērķisir nodrošināt skolēna vispusīgu attīstību un vērtīborientāciju, lai skolēns gribētu un varētu turpināt izglītību vai apgūt profesiju, iesaistīties sabiedrības dzīvē un veidoties par laimīgu un atbildīgu personību. 

Izglītības programmas īpašais mērķis ir dot iespēju iegūt izglītību tālmācības formā personām, kurām nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi (darba, dzīvesvietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu iemeslu dēļ), kuras dod priekšroku individuālam mācību tempam un kuras ir gatavas patstāvīgām mācībām.

Svešvalodu B1 apguves līmenī var izvēlēties apgūt vācu valodu vai krievu valodu.

HUMANITĀRAIS VIRZIENS

Skolēniem, kurus interesē vēsture, filoloģija, tulkošana, politika, jurisprudence, diplomātija, sociālās zinātnes.

  10. klase 11. klase 12. klase
Mācību priekšmeti Stundu skaits nedēļā

Valodas

Latviešu valoda I 1 2  
Latviešu valoda un literatūra II     3
Angļu valoda I B2 3 3  
Angļu valoda II(C1)     3
Vācu/krievu valoda B1 2 2 2

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Vēsture un sociālās zinātnes I 2 2  
Vēsture II     3
Sociālās zinātnes II    
Uzņēmejdarbības pamati     2

Kultūras izpratne un pašizaugsme mākslā

Literatūra I 1 2  
Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) 2 1  

Dabaszinātnes

Dabaszinības 3 3  

Matemātika

Matemātika I 3 4 4

Tehnoloģijas

Datorika 2    

Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Sports un veselība 1    

Starpdisciplinārais kurss

Projekta darbs     1

KOPĀ:

20 19 18

Izvēloties padziļināto kursu, jāizvēlas kuru priekšmetu izglītojamais vēlas mācīties padziļinātI - vēsturi vai sociālās zinātnes.

 

MATEMĀTIKAS VIRZIENS

Skolēniem, kuri vēlas studēt ekonomiku vai nodarboties ar uzņēmējdarbību. 

  10. klase 11. klase 12. klase
Mācību priekšmeti Stundu skaits nedēļā

Valodas

Latviešu valoda I 1 1 1
Angļu valoda I B2 3 3  
Angļu valoda II(C1)     3
Vācu/krievu valoda B1 2 2 2

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Vēsture un sociālās zinātnes I 2 2  
Vēsture II     3
Sociālās zinātnes II    
 Uzņēmējdarbības pamati     2

Kultūras izpratne un pašizaugsmes mākslā

Literatūra I 1 2  
Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) 2 1  

Dabaszinātnes

Dabaszinības 3 3  

Matemātika

Matemātika I 5 6  
Matemātika  II     7

Tehnoloģijas

Datorika 2    

Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Sports un veselība 1    

Starpdisciplinārais kurss

Projekta darbs     1

KOPĀ

22 20 19

Izvēloties padziļināto kursu, jāizvēlas kuru priekšmetu izglītojamais vēlas mācīties padziļinātI - vēsturi vai sociālās zinātnes.

MEDICĪNAS VIRZIENS

Skolēniem, kurus interesē bioloģija, medicīna, veterinārija, farmācija, uzturzinātne un plāno studēt atbilstošās nozarēs. 

  10. klase 11. klase 12. klase
Mācību priekšmeti Stundu skaits nedēļā

Valodas

Latviešu valoda I 1 2  
Latviešu valoda un literatūra II     3
Angļu valoda I B2 3 3  
Angļu valoda II(C1)     3
Vācu/krievu valoda B1 2 2 2

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Vēsture un sociālās zinātnes I 2 2  

Kultūras izpratne un pašizaugsmes mākslā

Literatūra I 1 2  
Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) 2 1  

Dabaszinātnes

Fizika I 1 1 3
Ķīmija I 2 2  
Bioloģija I   2  
Ģeografija I 1 1 1
Bioloģija II     3
ĶĪmija II    

Matemātika

Matemātika I 3 4 4

Tehnoloģijas

Datorika 2    

Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

Sports un veselība 1    

Starpdisciplinārais kurss

Projekta darbs     1

KOPĀ:

21 22 20

Izvēloties padziļināto kursu, jāizvēlas kuru priekšmetu izglītojamais vēlas mācīties padziļinātI - bioloģiju vai ķīmiju.

Mācību procesā ietverts:

  • īpaši veidoti izsmeļoši tālmācības mācību līdzekļi/ kodolīgi konspekti;
  • videolekcijas;
  • grupu konferences;
  • individuālās tiešsaistes konsultācijas;
  • ieskaites;
  • individuāla attieksme.

Mācīties ir viegli un saprotami, jo saskaņā ar mācību programmu, izglītojamais mācās pēc moduļu sistēmas - katru mēnesi ir jāmācās 6-7 mācību priekšmeti un jānokārto katrā no tiem viena ieskaite.

Mācību priekšmetu programmas mūsu aizņemtajam izglītojamam ir izveidotas pēc iespējas koncentrēti un vienkārši.

Esam sagatavojuši ērtu mācību vidi un elektroniskus mācību materiālus, lai mācības būtu pieejamas no jebkuras vietas, kur vien ir internets. 

Vidējā izglītība tālmācībā? Nāc mācīties! Aizpildi pieteikuma anketu.


 

Измените ваш URL