Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

Ja nevari atrast savus iepriekš apgūtās izglītības dokumentus, droši brauc pie mums un mēs Tev palīdzēsim tos atrast!

 • Iepriekšējās izglītības dokumenti:
  • 7.- 9. klase - liecība vai iepriekšējās mācību iestādes izsniegta sekmju izziņa vai izraksts no arhīva;

  • 10. klase – apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts;

  • 11. klase – 10. klases liecība vai arodskolas sekmju izraksts, vai izraksts no arhīva;

  • 12. klase – 10. un 11. klases liecība vai arodskolas sekmju izraksts vai izraksts no arhīva;

  • Ja izglītojamam iepriekšējā mācību iestāde ir kāda no ārvalstu skolām, tad šīs skolas izraksts par apgūtajiem priekšmetiem un to vērtējumi, kurus ir pielīdzinājis Akadēmiskās Informācijas centrs (http://www.aic.lv).

 • Iesniegums par uzņemšanu R1TV, kuru iespējams parakstīt arī ar elektronisko parakstu vai kvalificētu SMART ID;
 • Pase vai ID karte (nepilngadīgajiem - dzimšanas apliecība un viena vecāku pase);

 • Dokuments par uzvārda maiņu (ja mainīts uzvārds);

 • Ģimenes ārsta medicīniskā izziņa (nepilngadīgajiem - veidlapa Nr.026/u, pilngadīgajiem - veidlapa Nr.027/u);

 • Pieteikuma noformēšanas maksa 30,00 eiro.

Iestājoties mūsu skolā,  tiek ņemti vērā mācību priekšmetu vērtējumi, kas iegūti iepriekšējās mācību iestādēs. Uz vietas veicam mācību programmu un priekšmetu pielīdzināšanu. Izglītojamais mācās un maksā tikai par tiem priekšmetiem, kuri viņam ir nepieciešami R1TV izvēlētajā programmā. 

Uzticies savai skolai, jo mēs garantējam godīgumu un kvalitāti!

Измените ваш URL