Vidējā izglītība 10.-12. klase

Vispārējās vidējās izglītības programmas 10. -12. klasei

Pirms aizpildi pieteikuma anketu, iepazīsties ar vispārējās vidējas izglītības virziena programmām un izvēlies sev piemērotāko! 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Izglītības programmas kods: 31016014 (tālmācība),
Programmas licences Nr. V-3147, 
Programmas akreditācijas Nr. AP_1960 (akreditācijas termiņš 06.06.2022.-05.06.2028.).

Izglītības programmas mērķis ir nodrošināt skolēna vispusīgu attīstību un vērtīborientāciju, lai skolēns gribētu un varētu turpināt izglītību vai apgūt profesiju, iesaistīties sabiedrības dzīvē un veidoties par laimīgu un atbildīgu personību. 

Izglītības programmas īpašais mērķis ir dot iespēju iegūt izglītību tālmācības formā personām, kurām nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi (darba, dzīvesvietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu iemeslu dēļ), kuras dod priekšroku individuālam mācību tempam un kuras ir gatavas patstāvīgām mācībām.

Svešvaloda B1 apguves līmenī var izvēlēties mācīties vācu valodu vai krievu valodu.

HUMANITĀRAIS VIRZIENS

Skolēniem, kurus interesē vēsture, filoloģija, tulkošana, politika, jurisprudence, diplomātija, sociālās zinātnes.

 

MATEMĀTIKAS VIRZIENS

 

Skolēniem, kuri vēlas studēt ekonomiku vai nodarboties ar uzņēmējdarbību. 

Izvēloties padziļināto kursu, jāizvēlas kuru priekšmetu izglītojamais vēlas mācīties padziļināti - vēsturi vai sociālās zinātnes.

MEDICĪNAS VIRZIENS

Skolēniem, kurus interesē bioloģija, medicīna, veterinārija, farmācija, uzturzinātne un plāno studēt atbilstošās nozarēs. 

 

Izvēloties padziļināto kursu, jāizvēlas kuru priekšmetu izglītojamais vēlas mācīties padziļinātI - bioloģiju vai ķīmiju.

Mācību procesā ietverts:

  • īpaši veidoti izsmeļoši tālmācības mācību līdzekļi/ kodolīgi konspekti;
  • videolekcijas;
  • grupu konferences;
  • individuālās tiešsaistes konsultācijas;
  • ieskaites;
  • individuāla attieksme.

Mācīties ir viegli un saprotami, jo saskaņā ar mācību programmu, izglītojamais mācās pēc moduļu sistēmas - katru mēnesi ir jāmācās 6-7 mācību priekšmeti un jānokārto katrā no tiem viena ieskaite.

Mācību priekšmetu programmas mūsu aizņemtajam izglītojamam ir izveidotas pēc iespējas koncentrēti un vienkārši.

Esam sagatavojuši ērtu mācību vidi un elektroniskus mācību materiālus, lai mācības būtu pieejamas no jebkuras vietas, kur vien ir internets. 

Vidējā izglītība tālmācībā? Nāc mācīties! Aizpildi pieteikuma anketu.


 

Измените ваш URL