Aktuāli

NOSLĒGUŠĀS 7. KĀRTAS PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS "BIZNESA PROJEKTU UN KOMANDAS VADĪBA 3.0." MĀCĪBAS PIEAUGUŠAJIEM

2022. gada 20. un 21. jūnijā  profesionālās pilnveides izglītības  programmu  “Biznesa projektu un komandas vadība 3.0.‘’  160 akadēmisko stundu apjomā sekmīgi pabeiguši 36 absolventi!

Kursa lektora un savas jomas profesionāļa Vladimira Ivanova vadībā, kursa dalībnieki apguva un praktiski lieto digitālos rīkus, Agile, Scrum, Lean, Kanban un citus, informācijas tehnoloģiju (IT) un citu jomu projektu, produktu un procesu vadībā, īstenojot biznesa mērķi un palielinot produkta un pakalpojuma vērtību!

R1TV augstu novērtē katra kursa dalībnieka oriģinālās idejas un patieso degsmi mācīties pilnveidojot savas profesionālās kompetences!

 

Šī programma tika īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Измените ваш URL