Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskās universitātes Neklātienes un vakara studiju departaments piedāvā topošajiem studentiem bez CE sertifikāta vai iestājpārbaudījumu kārtošanas apgūt RTU inženierzinātņu neklātienes un vakara studijas, iegūt inženiera diplomu un izmantot e-studiju vidi.

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas studentiem pēc skolas absolvēšanas ir iespēja turpināt mācības RTU NVS Bakalauru programmā gan neklātienes, gan vakara studijās.

Vairāk informācijas: www.nvsd.rtu.lv

Bakalaura studiju programmas

Bakalaura akadēmisko studiju programmas: 

Studiju programma Cena, EUR Studiju ilgums Informācija
ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA 
Enerģētika un elektrotehnika (N,V)

N:  1200

V:  1400

4

EBN0

ELEKTRONIKA UN TELEKOMUNIKĀCIJAS
Elektronika (N) 1200 4

EBJ0

Bakalaura profesionālo studiju programmas:

Studiju programma Cena, EUR Studiju ilgums Informācija
BŪVNIECĪBA 
Būvniecība (N)

1388

5

BCB0

Ģeomātika (N)

1388

5

BCE0

Transportbūves (N)

1388

5

BCT0

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas (N,V)

N: 1388

V:  208

6

BCS0

ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA
Elektrotehnoloģijas datorvadība (N,V)

N: 1200 

V: 1400

5

ECO0

Transporta elektronika un telemātika (N) 1200 5

ECT0

TRANSPORTS UN MAŠĪNBŪVE
Automobīļu transports (N)

1200

5

MCU0

Dzelzceļa elektrosistēmas (N)

1200

5

ECZ0

Dzelzceļa transports (N)

1200

5

MCD0

Siltumenerģētika un siltumtehnika (N)

1200

5

MCG0

Transporta sistēmu inženierija (N)

1200

5

MCL0

Mašīnu un aparātu būvniecība (N)

1200

5

MCN0

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀ ĶĪMIJA
Apģērbu un tekstila tehnoloģija (N)

1200

5

WCV0

N* – neklātienes studijas,
V* – vakara studijas

Измените ваш URL