Alberta koledža

Alberta koledža piedāvā topošajiem studentiem piedāvā iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas studentiem, izvēloties turpināt mācības Alberta koledžā  ir iespēja saņemt XX% atlaidi no 1. mācību gada maksas.

Vairāk informācijas: www.alberta-koledza.lv

Studiju programmas

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas: 

Studiju programmas Studiju forma (ilgums, gados) Studiju valoda Informācija
TIESĪBU ZINĀTNE
kvalifikācija: jurista palīgs

P (2),
N (2,7),
T (2,7)

Latviešu

Vairāk par studiju programmu

IZKLAIDES INDUSTRIJAS VADĪBA UN PRODUCĒŠANA
kvalifikācija: kultūras menedžeris

P (2),
N (2,5),
T (2,5)

Latviešu

Vairāk par studiju programmu

KULTŪRAS TŪRISMA ORGANIZĒŠANA
kvalifikācija: kultūras tūrisma organizators

P (2),
N (2,5),
T (2,5)

Latviešu

Vairāk par studiju programmu

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS
kvalifikācija: sabiedrisko attiecību speciālists

P (2),
N (2,5),
T (2,5)

Latviešu

Vairāk par studiju programmu

MĀRKETINGS UN TĀ INOVĀCIJAS
kvalifikācija: Tirgzinības un tirdzniecības speciālists

P (2),
N (2,5),
T (2,5)

Latviešu

Vairāk par studiju programmu

PERSONĀLA DARBA ORGANIZĀCIJA
kvalifikācija: Personāla speciālists

P (2),
N (2,5),
T (2,5)

Latviešu

Vairāk par studiju programmu

MAZO UZŅĒMUMU EKONOMIKA UN ORGANIZĀCIJA
kvalifikācija: Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists

P (2),
N (2,5),
T (2,5)

Latviešu

Vairāk par studiju programmu

GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI
kvalifikācija: Grāmatvedis

P (2),
N (2,5),
T (2,5)

Latviešu

Vairāk par studiju programmu

DATORTĪKLU ADMINISTRĒŠANA
kvalifikācija: Datortīklu administrators

P (2),
N (2,5),
T (2,5)

Latviešu

Vairāk par studiju programmu

PROGRAMMĒŠANA
kvalifikācija: Programmētājs

P (2),
N (2,5),
T (2,5)

Latviešu

Vairāk par studiju programmu

DATORSPĒĻU IZSTRĀDE UN ATTĪSTĪBA
specializācija: Datorspēļu izstrāde un attīstība

P (2),
N (2,6)

Latviešu

Vairāk par studiju programmu

P* – pilna laika studijas,

N* – nepilna laika studijas

T* –  tālmācības studijas

Измените ваш URL