Privātuma politika (2014. gada redakcija)

Privātuma politika

Šī Privātuma politika paskaidro to, kā Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas mājas lapa ievāc par Jums personīgos datus, kā tos glabā, izmanto un kad izpauž šos datus.

Mēs augsti novērtējam Jūsu privātumu un tāpēc šī politika ir viegli piejama mūsu mājas lapās, lai palīdzētu Jums izprast, kā tiek izmantota informācija, kas iegūta mājas lapu izmantošanas laikā. Privātuma politika apraksta personīgās informācijas apstrādāšanas pamatprincipus.

RĪGAS 1. TĀLMĀCĪBAS VIDUSSKOLAS (turpmāk tekstā - R1TV) mājas lapas apmeklētāju personas datu aizsardzību R1TV nodrošina
 atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. R1TV ir
 veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas
 datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo 
personu rīcībā. Tomēr R1TV nevar uzņemties atbildību par citām
 mājas lapām, uz kurām ir saites no R1TV mājas lapas, vai par citu 
personu pakalpojumiem, kam var piekļūt, izmantojot R1TV mājas lapas 
resursus.

Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot R1TV
 mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim,
 piemēram, lai sniegtu apmeklētāja pieprasīto informāciju vai
 nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu u.tml.

 Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību
 uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, arī par R1TV mājas 
lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta
 mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta
 servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas. Arī R1TV mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas
 nodrošina mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas.
Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var
 atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo 
šādā gadījumā tiks samazinātas R1TV mājas lapas izmantošanas
 iespējas.

R1TV veiktā personas datu apstrāde

R1TV mājas lapas administrēšanu un uzturēšanu veic „V.V.
Mācību centrs” SIA, reģ. nr.: 53603062391, juridiskā adrese
„Iklāvi”, Iecavas novads, LV-3913, kā personas datu apstrādes 
pārzinis saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un
 citiem normatīvajiem aktiem veic personas datu apstrādi, lai
 nodrošinātu līgumsaistību izpildi, norēķinu administrēšanu,
 preču vai pakalpojumu piedāvāšanu un piegādāšanu, pretenziju 
izskatīšanu un garantijas saistību izpildi.

 Bez klienta skaidri izteiktas piekrišanas R1TV neizpauž nekādu
pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu personisko 
informāciju.

Tomēr gadījumos, kad R1TV mājas lapā un sistēma tiek konstatētas 
vai arī radušās pamatotas šaubas par nelikumīgu darbību
 veikšanu, piemēram, R1TV ļaunprātīgu sistēmas izmantošanu,
nelikumīga satura pakalpojumu izplatīšanu, autortiesību un ar to
 saistīto tiesību pārkāpumu veikšanu, nelikumīgu komercdarbību,
neautorizētas piekļuves veicināšanu vai citu lietotāju ilgstošu 
un ļaunprātīgu traucēšanu, R1TV ir tiesīgs vērsties
 normatīvajos aktos noteiktajās iestādēs, lūdzot novērst
 konstatētos pārkāpumus.

Google Analytics

Šī mājas lapa izmanto Google Analytics, kas palīdz analizēt to, kā apmeklētāji izmanto mājas lapu. Šis instruments izmanto “sīkdatnes,” teksta failus, kas tiek izvietoti jūsu datorā, lai anonīmi savāktu standarta Interneta reģistrāciju un apmeklētāju uzvedību informāciju. Informācija, ko ievāc sīkdatne par to, kā Jūs izmantojat mājas lapu, tajā skaitā Jūsu IP adrese, tiek nosūtīta Google. Šī informācija tiek izmantota, lai novērtētu, kā apmeklētāji izmanto mājas lapu un lai veidotu statistiskās atskaites par lapas aktivitāti R1TV mājas lapā.

Mēs nekad neizmantosim un arī neļausim kādai trešai pusei izmantot šo statistikas analīzes instrumentu, lai izsekotu un iegūtu privātu informāciju par mūsu mājas lapas apmeklētājiem. Google nesasaistīs Jūsu IP adresi ar jebkādiem citiem datiem, kas pieejami Google. Ne mēs, ne Google nemēģināsim sasaistīt IP adresi ar individuālo datora lietotāju. Mēs nesasaistīsim jebkādus datus, kas iegūti šajā mājas lapā ar personiski identificējamu informāciju, izņemot gadījumus, kad Jūs iesniegsiet informāciju mūsu mājas lapas aizpildāmajā formā.

Piekrišana un labojumi

Izmantojot R1TV un/vai piedaloties R1TV mājas lapas aktivitātēs, Jūs apliecināt savu piekrišanu Privātuma politikas noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, lūdzu neiesniedziet privātu informāciju šajā mājas lapā.

Mēs sekojam nozares standartiem, lai aizsargātu jebkādu informāciju, ko esat mums iesnieguši. Tomēr ir jāņem vērā, ka neviena no elektroniskās uzglabāšanas metodēm nekad nebūs 100% droša. Līdz ar to, kā jebkura cita organizācija, mēs nevaram garantēt absolūtu drošību Jūsu informācijai.

R1TV  var veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

Jurisdikcija

Mēs saglabājam tiesības izpaust Jūsu personiski identificējamo informāciju, kā to pieprasa likumdošana, un gadījumos, kad mēs uzskatām, ka izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības un/vai pakļaujoties juridiskām rīcībām, tiesas pavēstēm vai juridiskiem procesiem.

R1TV kontakti

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola (SIA “V.V. Mācību centrs”),

A. Saharova iela 35 - 315, Rīga, Latvija, LV-1082

Sazinieties ar mums: http://www.r1tv.lv/lv/kontakti

Jautājumi? Zvaniet!   20 21 22 00

Šī Privātuma politika pēdējo reizi tika atjaunināta 09.04.2014.

Измените ваш URL