Mācības pieaugušajiem

ESF PROJEKTS "NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE" Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas  aktualitātes par 6. kārtu:

 

AKTUĀLI PAR 6. MĀCĪBU KĀRTU

1. Šī kārta pilnībā norisinās ATTĀLINĀTI.

2. Lai uzlabotu strādājošo digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējai darba tirgū, ir pilnībā veltīta tikai digitālo prasmju apguvei.

3. Pieteikšanās uz kursiem bija atvērta no 2021. gada 31. maija līdz 30. jūnijam.

4. Katrs strādājušais projekta laikā var mācīties divreiz neatkarīgi no kārtu skaita, taču vienlaikus apgūt zināšanas tikai vienā programmā. Apmācības 90% apmērā sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, bet 10% ir strādājošā līdzmaksājums, izņemot profesionālās tālākizglītības programmu apguvi, kur līdzmaksājums ir tikai 5%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Informācija atjaunota: 1.7.2021.

PROGRAMMA

1. Aktuālā profesionālās pilnveides izglītības programma: Digitālā kursa projektēšana (160 stundas)

2. Kursa īstenošanas laiks: 2021. gada 20. septembris - 2022. gada 24. janvāris

3. Kursa programma tiek īstenota saskaņā ar noteikto mācību plānu.

 

Informācija atjaunota: 1.11.2021.

 

 

Измените ваш URL