Mācības pieaugušajiem

ESF PROJEKTS "NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE" Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

AKTUĀLI PAR 7. MĀCĪBU KĀRTU

1. Šīs kārtas apmācības visās programmās tiks īstenotas tikai ATTĀLINĀTI.

2. Lai uzlabotu strādājošo prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējai darba tirgū, ir veltīta pieprasīto kompetenču un prasmju apguvei.

3. Pieteikšanās uz kursiem ir atvērta no 2022. gada 27. janvāra līdz 24. februārim.

4. Katrs strādājušais projekta laikā var mācīties divreiz neatkarīgi no kārtu skaita, taču vienlaikus apgūt zināšanas tikai vienā programmā. Apmācības 90% apmērā sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, bet 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

AKTUĀLĀS PROGRAMMAS

1. Aktuālā profesionālās pilnveides izglītības programmas  

* Digitālā kursa projektēšana (160 stundas) | Programmas apraksts | Pieteikties uz kursu

* Biznesa projektu un komandas vadība 3.0 (160 stundas) | Programmas apraksts | Pieteikties uz kursu

* Inovāciju vadīšana, ieviešana un radīšana ar SCRUM (160 stundas) | Programmas apraksts | Pieteikties uz kursu

2. Kursa īstenošanas laiks: 2022. gada marts - 2022. gada jūnijs

3. Kursa programmas tiks īstenotas saskaņā ar noteikto mācību plānu.

 

Informācija atjaunota: 27.01.2022.

 

 

Измените ваш URL