Dari Latvijai

DariLatvijai.lv - karjeras izglītība un plānošana izglītības iestādēs

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas izglītojamiem tiek piedāvāta karjeras izglītības un konsultācijas, tai skaitā arī karjeras un pašnovērtējuma testi, kas ir pieejami DariLatvijai.lv mājas lapā. Ikvienam izglītojamam ir pieejama BEZ MAKSAS lekcija (kurss) par karjeras plānošanu un izglītību!

*Lekcija - tālmācības vidē "eSkolā" sagatavota informācija par karjeras plānošanu un personības pašanalīzi. Pieejami gan teoerētiskā informācija, gan arī pieejami karjeras testi, kas palīdzēs noteikt savas stiprās īpašības. Lekcijas mērķis ir 1) palīdzēt skolēniem pašattīstīties, 2) Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas un 3) Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru: 

Vairāk informācijas: www.darilatvijai.lv

 

Измените ваш URL